Mission:    Stutteri kærgaarden ønsker at bidrage væsentligt til udvikling af avlen af palomino farvede heste af varmblodstypen.

Vision:        Stutteriet ønsker i løbet af de kommende 10 år at være anerkendt som et af de førende stutterier hvad angå avlen af palomino varmblodsheste. Anerkendelsen skal være bredt forankret blandt såvel ryttere som avlere.

Strategi:      Visionen skal nås gennem målrettet krydsning af hopper og hingste  af varmblodstypen som er synlig bærer af cremegenet med udvalgte dyr af anden lød med kapacitet og eksteriør af en kvalitet som kan løfte kvaliteten af avlen.

Anden løds dyr skal farvemæssigt vurderes for at sikre bedst mulig gennemslag af cremegenet. 

Ved krydsning af 2 individer som er synlig bærer af cremegenet skal kvaliteten af det enkelte individ leve op til vore forudsætninger.

Krydsning af 2 anden løds individer kan finde sted hvor der er tale om individer af særlig kvalitet hvor vi over en ekstra generation kan påvirke genmassen mod større gennemslagskraft for cremegenet.

Vi skal for at gennemføre denne strategi løbende selektere i vores avlsmateriale.

Vi skal have ekspertise i farve avl på et niveau så vi kan overskue muligheder og begrænsninger i opnåelse af avlsmålet ud fra de fænotyper og om muligt genotyper der står til rådighed i avlsarbejdet.

Vi skal kunne rådgive kunder i deres avlsarbejde.